Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Красенівська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 34177497) був реорганізований і увійшов до складу Чорнобаївської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

прортокол сесії№

 

 

                            П Р О Т О К О Л

 

дванадцятої  сесії

Красенівської сільської ради

від   03    лютого    2017 року

село Красенівка

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

КРАСЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

дванадцята  сесія

сьомого скликання

П Р О Т О К О Л

 

03.02.2017                                   с. Красенівка                                              № 12

 

пленарного засідання

сільської ради

 

1. Обрано депутатів до сільської ради                                                   -  12

2. Взяли участь у роботі сесії сільської ради:

депутати

Гамала М.М., Данник О.В., Данник С.Д., Кот Л.В., Котляр М.І.,  Кривонос Н.М., Литвиненко Л.В., Нікітченко С.М., Піддубний В.В., Піддубний М.Д., Самофал Р.В., Шепель І.М. – секретар сільської ради

сільський голова

Вишня О.М.

          3. Присутні запрошені:

         Бардик Л.М. - спеціаліст ІІ категорії-  бухгалтер сільської ради.

Гамала Р.А. - завідуюча Красенівською сільською бібліотекою – філією.

         Нікітченко Н.В. - директор Красенівського навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів.

         Сеневич В.І. - директор Красенівського сільського Будинку культури

         Стрижак І.І. -  спеціаліст - землеупорядник сільської ради

         ГОЛОВУЮЧИЙ: Вишня О.М.

Порядок денний:

Про внесення змін до рішення сільської ради від 30.06.2016 року

 № 6-1/VII   «Про місцеві податки   на 2017 рік»             

Доповідає:

Вишня

Олександр  Миколайович                                            

-

сільський голова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ:

           Вишню О.М. – сільського голову,  який ознайомив присутніх з змінами внесеними до Податкового кодексу України Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо зазбепечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» № 1791-VII від 20.12.2016 року, та зауважив, що відповідно до внесених змін необхідно привести рішення «Про місцеві податки та збори на 2017 рік» у відповідність до вимог Податкового кодексу.

ВИСТУПИЛИ: 

Гамала М.М. - депутат сільської ради по виборчому округу № 5, який

запропонував  прийняти проект рішення в цілому.

ВИРІШИЛИ:

          Рішення № 12-1/VII «Про внесення змін до рішення сільської ради від 30.06.2016 року № 6-1/VII   «Про місцеві податки   на 2017 рік»              приймається, додається.

          «За»-  13     , «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 0.

 

Сільський голова                                                         О.М.Вишня

Секретар сільської ради                                             І.М.Шепель

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАСЕНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

   Р І Ш Е Н Н Я

 

03 .02.2017                                                                                             № 12- 1/VII

 

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 30.06.2016 року

 № 6-1/VІІ  «Про місцеві податки   на 2017 рік»

 

     Відповідно до пп.24. п. 1 ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями  7, 8, 10, 12, 14, 265,266, 267, 274, 289 Податкового кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 24.12.2015 р. № 909-VIII, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» № 1791-VІІІ від 20.12.2016 року та Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні № 1797- VІІІ від 21 грудня 2016 року, з метою приведення у відповідність до чинного законодавства місцевих податків та зборів та наповнення доходної частини бюджету сільська рада 

 

в и р і ш и л а:

1. Внести  зміни до рішення сільської ради від 30.06.2016 року № 6-1/VІІ  «Про місцеві податки   на 2017 рік»  та викласти  додатки 1,2,3,4 до даного рішення в новій редакції.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 Сільський  голова                                                О.М.Вишня

 

 

                                                                                                                                         Додаток 1

                                                                                                                                      до рішення сільської ради

від 03.02.2017 №   12 -1 /VII

Положення  1.

про порядок нарахування та сплати

 податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1. Платники податку.

 Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

 Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Об'єкт оподаткування.

2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

в) гуртожитки;

г) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської  ради;

д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

е) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання осві

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

3. База оподаткування.

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

4. Пільги із сплати податку.

4.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об'єкт/об'єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об'єктом оподаткування.

Відомості стосовно пільг  до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості.

5. Ставка податку.

5.1. Розміри ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об'єктів житлової нерухомості для фізичних осіб.

 

Типи об'єктів житлової нерухомості

Ставка податку, відсотки % мінімальної заробітної плати

1.

Житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання.

0,01

2.

Квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання.

0,01

3.

Прибудова до житлового будинку – частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або) більше спільну капітальну стіну.

0,01

4.

Котедж – одно-, півтораповерховий будинок  невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою.

0,01

5.

Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів.

0,01

6.

Садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків.

0,01

7.

Дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

0,01

8.

Інші.

0,01

5.2. Розміри ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об'єктів нежитлової нерухомості для фізичних осіб.

Типи об'єктів житлової нерухомості

Ставка податку, відсотки % мінімальної заробітної плати

1.

Будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку.

0,01

2.

Будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно – побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей.

0,01

3.

Будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування.

0,01

4.

Гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки.

0,01

5.

Будівлі промислові та склади.

0,01

6.

Будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки).

0,01

7.

Господарські (присадибні) будівлі  - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.

0,01

8.

Інші.

0,01

5.3. Розміри ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об'єктів житлової нерухомості для юридичних осіб.

Типи об'єктів житлової нерухомості

Ставка податку, відсотки % мінімальної заробітної плати

1.

Житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання.

0,01

2.

Квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання.

0,01

3.

Прибудова до житлового будинку – частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або) більше спільну капітальну стіну.

0,01

4.

Котедж – одно-, півтораповерховий будинок  невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою.

0,01

5.

Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів.

0,01

6.

Садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків.

0,01

7.

Дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

0,01

8.

Інші.

0,01

5.4. Розміри ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об'єктів нежитлової нерухомості для юридичних осіб.

Типи об'єктів житлової нерухомості

Ставка податку, відсотки % мінімальної заробітної плати

1.

Будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку.

0,01

2.

Будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно – побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей.

0,01

3.

Будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування.

0,01

4.

Гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки.

0,01

5.

Будівлі промислові та склади.

0,01

6.

Будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки).

0,01

7.

Господарські (присадибні) будівлі  - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.

0,01

8.

Інші.

0,01

6. Податковий період.

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку.

7.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту  4.1 пункту  4 цієї статті та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту  4.1 пункту 4 цієї статті та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту  4.1 пункту  4 цієї статті та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості;

д) за наявності у власності платника податку об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а" – "г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/умм податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 цієї статті, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведенного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому умм податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

7.4. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведенного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

8.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9. Порядок сплати податку.

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській місцевості через касу сільської  ради , за квитанцією про прийняття податків.

10. Строки сплати податку.

10.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

        Інші питання щодо адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які не врегульовані даним рішенням, вирішуються відповідно до норм встановлених Податковим кодексом України.

   Секретар сільської ради                                                         І.М.Шепель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Додаток 2

                       до рішення сільської ради

                                                                                                                                          від 03.02.2017 №12 - 1/VII

Положення 2.

про порядок нарахування та сплати єдиного податку

 2.1. Загальні положення. Єдиний податок це обов’язковий місцевий податок, визначений  згідно ст.10 Податкового кодексу України  від 02.12.2010 року №2755-VI, Закону України  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування,       обліку та звітності » від 04.11.2011 №4014-VI  та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 №71-III, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»  від 24.12.2015 № 909 – VІІ, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» № 1791-VІІІ від 20.12.2016 року

2.2. Об’єкт оподаткування та платники податку. Установити, що спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджується для таких суб'єктів господарювання:
1) перша   група   -  фізичні  особи  -  підприємці,  які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню  і обсяг доходу   яких   протягом   календарного року  не  перевищує 300 000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці,  які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
-  не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень;

3) третя група - фізичні особи  -  підприємці,  які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які  перебувають з ними у трудових відносинах ,не обмежена  та  юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої  організаційно-правової форми, у яких  протягом  календарного року  обсяг доходів не перевищує  20000000 грн.
 

2.3. Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання.

     Ставки  єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 1січня звітного року

      Ставки  єдиного податку для платників другої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної  заробітної плати, встановленої законом на 1 січня  податкового (звітного) року.

1 група:

КВЕД

НАЗВА

 

 

1 група

1група

Ставка (%)

 

47.8:

Роздрібна торгівля  з лотків і на ринках:

 

5

 

47.81

Роздрібна торгівля  з лотків і на ринках харчовими продуктами

5

 

47.82

Роздрібна торгівля  з лотків і на ринках,текстильними виробами, одягом і взуттям

5

 

47.89

Роздрібна торгівля  з лотків і на ринках іншими

 

продуктами

 

5

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

3

 

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

3

 

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

3

 

13.92

Виробництво готових текстильних виробiв, крiм одягу (індивідуальне замовлення)

2

 

13.93

Виробництво килимів і килимових виробів(індивідуальне замовлення)

2

 

14.11

Виробництво одягу зі шкіри (індивідуальне замовленн)

4

 

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу (індивідуальне замовлен4н)

 

14.14

Виробництво спіднього одягу (індивідуальне замовлення)

4

 

14.19

Виробництво іншого одягу й аксесуарів (індивідуальне замовле4ння)

 

14.20

Виготовлення   виробів із хутра (індивідуальне замовлення)

4

 

15.11

Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра

4

 

15.12

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів 

4

 

16.2

Виготовлення   виробів з деревини,корка,соломи та рослинних матеріалів для плетіння

3

 

25.99

Виробництво інших готових металевих виробів (індивідуальне замовлення)

4

 

31

Виробництво меблів:

4

 

31.02

Виробництво кухонних меблів

4

 

31.03

Виробництво матраців

4

 

31.09

Виробництво інших меблів

4

 

43.32

Установлення столлярних виробів

3

 

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів3

 

45.40

Технічне обслуговування і ремонт мотоциклів

3

 

15.20

Виробництво взуття (індивідуальнре замовлення)

2

 

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначеннядля приймання, запису, відтворення звуку й зображення

3

 

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

3

 

95.23

Ремонт взуття та шкiряних виробів

2

 

95.24

Ремонт меблів і домашнього начиння

3

 

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

3

 

95.29

Ремонт інших побутових виробів

3

 

74.20

Діяльність у сфері фотографії

3

 

77.2        (77.11-77.29

Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

2

 

81.2          (81.21,81.29)

Діяльність із прибирання

2

 

96.01

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробiв

2

 

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

2

 

96.03

Органiзацiя поховань і надання суміжних послуг

2

 

2 група

2 група

 

 

КВЕД

НАЗВА

 

 

47.1:

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах

18

 

47.11

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування

18

 

47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

18

 

47.2          (47.21 - 47.29 крім 47.26)

Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями в спеціалізованих магазинах:

18

 

47.4      (47.41-47.43)

Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах

18

 

47.5     (47.51-47.59)

Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення

18

 

47.6       (47.61 - 47.65)

Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах

18

 

47.7             (47.71-47.78)

Роздрібна торгівля  вншими товарамив спеціалізованих магазинах

18

 

47.79

Роздрібна торгівля вживаними товарами в магазинах

18

 

47.8:

Роздрібна торгівля  з лотків і на ринках:

18

 

47.81

Роздрібна торгівля  з лотків і на ринках харчовими продуктами

18

 

47.82

Роздрібна торгівля  з лотків і на ринках,текстильними виробами, одягом і взуттям

18

 

47.89

Роздрібна торгівля  з лотків і на ринках іншими продуктами

18

 

47.90

Роздрібна торгівля поза магазинами:

18

 

47.91

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення через мережу Інтернет

18

 

47.91

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

 

18

01          (крім 01.15)

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ним послуг

6

 

2

Лiсове господарство та лісозаготівлі

6

 

3

Рибне господарство

4

 

10

Виробництво харчових продуктів

6

 

11.04

Виробництво інших недисьтильованих напоїв із зброджувальних продуктів (квас)

6

 

13

Текстильне виробництво

4

 

14

Виробництво одягу

8

 

15

Виробництво шкiри, виробiв зi шкiри та інших матеріалів

8

 

16

Оброблення деревини  та виголовтення виробів із деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломи та рослинних матеріалів для плетіння

6

 

18.12

Друкування іншої продукції

8

 

22.23

Виробництво будівельних виробів із пластмас

8

 

23.6

Виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу

8

 

23.61

Виробництво виробів із бетону для будівництва

8

 

23.69

Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу

8

 

25.1        (25.11, 25.12)

Виробництвобудівельних металевих конструкцій і виробiв

8

 

25.6       (25.61, 25.62)

Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів

8

 

25.9        (25.91 -25.99)

Виробництво інших готових металевих виробів

8

 

31.0

Виробництво меблів

8

 

33

Ремонт і монтаж машин і устаткування

4

 

41

Будівництво будівель

12

 

42

Будівництво споруд

12

 

43:

Спеціалізовані будівельні роботи:

8

 

43.11

Знесення

6

 

43.22

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

8

 

43.29

Інші будівельно-монтажні роботи

8

 

43.31

Штукатурні роботи

8

 

43.32

Установлення столярних виробів

6

 

43.33

Покриття підлоги й облицювання стін

8

 

43.34

Малярні роботи та скління

6

 

43.39

Інші роботи із завершення будівництва

8

 

43.91

Покрівельні роботи

8

 

43.99

Інші спеціалізовані будівельні роботи

8

 

45:

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами, іх ремонт (крім автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів):

16

 

45.11

Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами (крім автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів)

8

 

45.19

Торгівля іншими автортанспортними засобами

8

 

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

6

 

45.32

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

18

 

45.40

Торгівля деталями та приладдям до мотоциклів, технічне обслуговування та ремонт мотоциклів

6

 

46:

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами:

16

 

46.1      (46.11 -46.19 крім 46.12)

Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту

16

 

46.2        (46.21 -46.24)

Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами

16

 

46.3      (46.31-46.39 (крім 46.35))

Оптова торгівля продуктами харчування

16

 

46.4       (46.41-46.49 (крім 46.48))

Оптова торгівля товарами господарського призначення

16

 

46.5       (46.51, 46.52)

Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням

16

 

46.6                (46.61-46.77)

Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням

16

 

46.90

Неспеціалізована оптова торгівля

16

 

49.32

Надання послуг таксі

6

 

49.39

Інший пасажирський наземний транспорт

6

 

49.41

Вантажний автомобільний транспорт

8

 

49.42

Надання послуг перевезення речей

8

 

52.2

Допоміжна діяльність у сфері транспорту

8

 

55.10

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

4

 

56.10

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

4

 

56.21

Постачання готових страв для подій

 

4

56.29

Постачання інших страв

4

 

56.30

Обслуговування напоями

4

 

62         (62.01 -62.09)

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

4

 

63         (63.11, 63.12)

Надання інформаційних послуг

8

 

63.99

Надання інших інформаційних послуг

8

 

68.10

Купівля та продаж власного нерухомого майна

12

 

68.20

Надання в оренду й експлуатацію  власного чи орендованого нерухомого  майна

12

 

69.10

Діяльність у сфері права

6

 

70.21

Діяльність у сфері зв'язків з громадськістю

2

 

70.22

Консультування з питань комерційної діяльності й керування

2

 

71.12

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування  в цих сферах

6

 

73.11

Рекламні агентства

6

 

73.12

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

6

 

73.20

Дослідження кон'юктури  ринку та виявлення громадської думки

8

 

74.10

Спеціалізована діяльність із дизайну

4

 

74.20

Діяльність у сфері фотографії

6

 

74.30

Надання послуг перекладу

2

 

75.00

Ветеринарна  діяльність

6

 

77.2        (77.11-77.29

Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

4

 

81.2          (81.21,81.29)

Діяльність із прибирання

4

 

81.30

Надання ландшафтних послуг

4

 

82.1       (82.11,82.19)

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність

2

 

85

Освіта

4

 

86

Охорона здоров'я

6

 

87

Надання послуг догляду із забезпечення проживання

4

 

91.01

Функціювання бібліотек і архівів

2

 

93.1

Діяльність у сфері спорту

2

 

93.29

Організація інших видів відпочинку та розваг

2

 

95.11

Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування

6

 

95.12

Ремонт обладнання зв'язку

6

 

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначеннядля приймання, запису, відтворення звуку й зображення

6

 

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

6

 

95.23

Ремонт взуття та шкiряних виробів

4

 

95.24

Ремонт меблів і домашнього начиння

6

 

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

6

 

95.29

Ремонт інших побутових виробів

6

 

96.01

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробiв

8

 

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

4

 

96.03

Органiзацiя поховань і надання суміжних послуг

4

 

96.04

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

4

 

96.09

Надання інших індивідуальних  послуг

4

 

 

        У разі здійснення платниками першої та другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.
        У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

       Відсоткова   ставка  єдиного  податку  для платників  третьої   групи встановлюється у розмірі:

     1) 3  відсотки доходу  -  у  разі  сплати  податку  на  додану вартість згідно з Податковим кодексом України ;

     2) 5  відсотків  доходу  - у разі включення податку на додану
вартість до складу єдиного податку.  
       2.4. Порядок нарахування та строки сплати  податку.

    Платники   єдиного   податку   першої  і  другої  груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення  авансового  внеску  не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного  податку авансовим внеском  за  весь  податковий  (звітний)  період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

     Нарахування авансових внесків  для  платників  єдиного
податку  першої  і  другої  груп  здійснюється  органами державної
податкової  служби  на  підставі  заяви  такого  платника  єдиного
податку  щодо  розміру обраної ставки єдиного податку,  заяви щодо
періоду щорічної відпустки та/або заяви  щодо  терміну  тимчасової
втрати працездатності.

     Платники  єдиного  податку  третьої групи сплачують  єдиний податок  протягом  10  календарних  днів  після граничного  строку  подання  податкової  декларації  за податковий (звітний) квартал. Платники єдиного податку першої і другої груп,  які не використовують  працю  найманих  осіб,  звільняються  від   сплати єдиного  податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки,  а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків)   непрацездатності,   якщо   вона  триває  30  і  більше календарних днів.

        2.5.  Податковий період.

    Податковим  (звітним)  періодом  для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.

        Податковим (звітним) періодом для платників  єдиного  податку
другої – третьої  груп є календарний квартал. 

        Податковий  (звітний)  період  починається  з  першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.
      2.6.  Строк та порядок подання звітності.

   Платники  єдиного  податку  першої  групи  подають  до органу державної податкової служби податкову  декларацію  платника єдиного  податку  у  строк,  встановлений  для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні  авансові  внески.       Платники   єдиного  податку  другої - третьої   груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника  єдиного  податку у строки,  встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

       2.7.  Відповідальність.

   Платники  єдиного  податку   несуть   відповідальність відповідно   до   Податкового кодексу України   за   правильність  обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного  податку,  а  також  за своєчасність подання податкових декларацій.
 

2.8.  Особливості нарахування, сплати та подання    звітності з окремих податків і зборів   платниками єдиного податку . Платники  єдиного  податку звільняються від обов'язку нарахування,  сплати  та  подання  податкової  звітності  з  таких податків і зборів:

     1) податку на прибуток підприємств;

     2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування),  що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та податковані згідно з цією главою;

     3) земельного податку,  крім земельного податку  за  земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності.

 

Секретар сільської ради                                 І.М.Шепель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Додаток 3

                                                                                                                до рішення сільської ради

від 03.02.2017 №  12 -1/VII

 

Положення  3.

про порядок нарахування та  сплати  транспортного податку

3.1.Загальні положення.  

Транспортний податок це обов’язковий місцевий податок, визначений  згідно  статті 265  Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 №71-III, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 № 909-VIII та Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні № 1797- VІІІ від 21 грудня 2016 року.

          3.2.Платники податку.

         Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 3.3. даного Положення.

          3.3.Об’єкт оподаткування

          Об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року.

          3.4. База оподаткування

          Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 3.3. даного Положення.

          3.5. Ставка податку.

         Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 3.3. даного Положення..

          3.6. Податковий період.

         Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

         3.7.Порядок обчислення та сплати податку.

        Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

       Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

      Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

      Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

        Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2017 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

       З 1 квітня 2017 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

      Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

     Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

      Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

      У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

      Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

     За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

      3.8. Порядок сплати податку.

     Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

      3.9. Строки сплати податку

     Транспортний податок сплачується:

 а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

 б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

  Секретар сільської ради                                        І.М.Шепель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Додаток 4

                                                                                                              до рішення сільської ради

від 03.02.2017 №  12 -1/VII

Положення 4

про порядок нарахування та сплати плати за землю

            4.1. Загальні положення.

Загальні положення. Плата за землю на території сільської ради встановлюється згідно з Податковим кодексом України  від 02.12.2010 року № 2755-ІV із змінами та доповненнями, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» № 1791-VІІІ від 20.12.2016 року та Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні № 1797- VІІІ від 21 грудня 2016 року.

           Плата за землю – обов»язковий платіж у складі податку на майно, що

справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

          4.2. Платники податку.

          Платниками податку є:

          - власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

          - землекористувачі;

          - платником орендної плати є орендар земельної ділянки

         4.3. Об»єкт оподаткування.

Об»єктами оподаткування є:

        - земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

        - земельні частки (паї), які перебувають у власності;

        - земельні ділянки надані в оренду.

 

          4.4. База оподаткування. Базою оподаткування є:

        - нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин;

         - площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

          4.5. Ставка податку.

 

4.5.1. Ставки земельного податку за земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено(незалежно від місцезнаходження)

Вид земельної ділянки

Відсоток від нормативно грошової оцінки землі

Рілля

0,3

Сіножаті

0,3

Пасовища

0,3

Багаторічні насадження

0,3

Особисте селянське господарство

0,3

Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спорду (присадибна ділянка)

0,03

Індивідуальне дачне будівництво

0,1

Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб»єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності)

1

Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб»єктів господарювання державної та комунальної форми власності

1

Нелісові землі, які використовуються для потреб лісового господарства

1

 

Землі сільськогосподарського призначення (крім с/г угідь)

1

 

Землі громадського призначення

1

 

4.5.2. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населенного пункту, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

Вид земельної ділянки

Відсоток від нормативно грошової оцінки землі

Рілля

3

Сіножаті

3

Пасовища

5

Багаторічні насадження

5

Особисте селянське господарство

3

Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спорду (присадибна ділянка)

3

Індивідуальне дачне будівництво

3

Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб»єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності)

3

Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб»єктів господарювання державної та комунальної форми власності

3

 

4.5.3. Розміри орендної плати за землі в межах населеного пункту.

Вид земельної ділянки

Відсоток від нормативно грошової оцінки землі

Рілля

3

Сіножаті

3

Пасовища

3

Багаторічні насадження

3

Особисте селянське господарство

3

Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спорду (присадибна ділянка)

3

Індивідуальне дачне будівництво

3

Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб»єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності)

12

 

Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб»єктів господарювання державної та комунальної форми власності

3

4.6. Порядок обчислення плати за землю.

        Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

        Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

4.7. Податковий період.

        Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

         Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня  і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а ткож у зв»язку із набуттям права власності та /або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

4.8. Строк та порядок сплати плати за землю.

       Власники землі та землекористувачі сплачують плату а землю з дня виникнення права  власності або права користування земельною ділянкою.

       У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

       Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

       Податкове зобов»язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами  земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

     Податкове зобов»язання з плати  за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця  протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

         Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

         Фізичними особами земельний податок може сплачуватися через касу сільської ради за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється  у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України.

         Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем(власником) і орендарем.

         Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

         4.9. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.

          Платники податку за землю(крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.

         Податння такої декларації звільняє від обов»язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

        Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов»язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних  днів місяця, що настає за звітним.

         За ново відведені земельні ділянки або за новоукладеними  договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

        4.10. Податкові пільги та порядок їх застосування.

        Відповідно до ст..284 Податкового кодексу Красенівською сільською радою вирішено надати пільги щодо сплати земельного податку, що сплачується на відповідній територі

закладам соціального захисту;

органам місцевого самоврядування, закладам, установам та організаціям, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету та знаходяться на території Красенівської сільської ради.

         Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з у рахуванням прибудинкової території.

          Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і  джерел фінансування.

 

            Від сплати податку звільняються також фізичні та юридичні особи визначені в ст.. 281, 282, 283 Податкового кодексу України.

           4.11. Відповідьність.

          Особи, винні у порушенні законодавства по платі за землю, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну    та кримінальну відповідальність відповідно до законодавства.

         У разі неправильного обчислення та несвоєчасного податння до державної фіскальної служби податкової декларації по платі за землю та несвоєчасне податння платіжних доручень до установи банку платник повинен понести відповідальність згідно ст..120, 123, 126 Податкового кодексу України та ст.. 1631(один) та 163 (два) Кодексу України про  адмі-

Ністративні правопорушення.

         4.12. Контроль.

           Податковий контроль здійснюється контролюючими в межах їх повноважень, встановлених Податковим кодексом України.

          Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань платування та бюджету.

   Секретар сільської ради                                                           І.М.Шепель

 

 

 

 

 

Результати

 відкритого  поіменного голосування щодо проголосованих рішень радою дванадцятої  позачергової сесії Красенівської сільської ради сьомого скликання 03.02.2017 року з питання затвердження порядку денного п»ятої сесії Красенівської сільської ради.

 

№ за п/п

П.І.П. депутата

№ виборчого округу

Результати поіменного голосування

примітки

за

проти

утримався

неголосував

1

Гамала Микола Миколайович

5

+

 

2

Данник Олександр Васильович

9

+

 

3

Данник Станіслав Дмитрович

11

+

 

4

Кот Людмила Василівна

3

+

 

5

Котляр Микола Іванович

10

+

 

6

Кривонос Надія Миколаївна

2

+

 

7

Литвиненко Людмила Василівна

4

+

8

Нікітченко Степан Михайлович

8

+

 

9

Піддубний  Валентин Васильович

12

+

 

10

Піддубний Микола Дмитрович

1

+

 

11

Самофал Раїса Василівна

7

+

 

12

Шепель Ірина Миколаївна

6

+

 

13

Вишня Олександр Миколайович

сільський голова

-

+

 

 

Всього

13

13

 

 

Голова лічильної комісії                                                М.М.Гамала

Секретар лічильної комісії                                            Л.В.Кот

Член лічильної комісії                                                   Р.В.Самофал

 

 

 

 

 

 

Результати

 відкритого  поіменного голосування щодо проголосованих рішень радою дванадцятої  позачергової сесії Красенівської сільської ради сьомого скликання 03.02.2017 року

з питання  1. Про внесення змін до рішення сільської ради від 30.06.2016 року № 6-1/VII   «Про місцеві податки   на 2017 рік»             

 

№ за п/п

П.І.П. депутата

№ виборчого округу

Результати поіменного голосування

примітки

за

проти

утримався

неголосував

1

Гамала Микола Миколайович

5

+

 

2

Данник Олександр Васильович

9

+

 

3

Данник Станіслав Дмитрович

11

+

 

4

Кот Людмила Василівна

3

+

 

5

Котляр Микола Іванович

10

+

 

6

Кривонос Надія Миколаївна

2

+

 

7

Литвиненко Людмила Василівна

4

+

8

Нікітченко Степан Михайлович

8

+

 

9

Піддубний  Валентин Васильович

12

+

 

10

Піддубний Микола Дмитрович

1

+

 

11

Самофал Раїса Василівна

7

+

 

12

Шепель Ірина Миколаївна

6

+

 

13

Вишня Олександр Миколайович

сільський голова

-

+

 

 

Всього

13

13

 

 

Голова лічильної комісії                                                М.М.Гамала

Секретар лічильної комісії                                            Л.В.Кот

Член лічильної комісії                                                   Р.В.Самофал

 

 

 

 

 

СПИСОК ДЕПУТАТІВ:

 

№ з/п

П.І.П.

 

№ виб.округу

1

Гамала

Микола

Миколайович

5

2

Данник

Олександр

Васильович

9

3

Данник

Станіслав

Дмитрович

11

4

Кот

Людмила

Василівна

3

5

Котляр

Микола

Іванович

10

6

Кривонос

Надія

Миколаївна

2

7

Литвиненко

Людмила

Василівна

4

8

Нікітченко

Степан

Михайлович

8

9

Піддубний

Валентин

Васильович

12

10

Піддубний

Микола

Дмитрович

1

11

Самофал

Раїса

Василівна

7

12

Шепель

Ірина

Миколаївна

6

 

 

 

До відома суб”єктів підприємницької діяльності та мешканців Красенівської територіальної громади.

                 Відповідно до статтей 9,13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності від 11.09.2003 № 1160 –1V та Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-V1 зі змінами та доповненнями, з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, оприлюднюється   проекти  регуляторних актів Красенівської сільської ради на 2018 рік: «Про місцеві податки і збори на 2018 рік», «Про встановлення орендної плати за використання приміщення  та майна кафе “Молодіжне”, що належить до комунальної власності Красенівської сільської ради», «Про Методику розрахунку та порядок використання орендної плати за користування майном сільської комунальної власності», «Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури Красенівської сільської ради».

                Проекти даних рішень (додатки) та самі рішення (додатки)    розміщено на офіційному сайті Красенівської сільської ради.

                Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб у письмовій формі приймаються  за адресою: 19910, Черкаська область, Чорнобаївський район, село Красенівка, ул..Івана Піддубного,82. Тел. 5-73-31.

Сільський голова                                                                 О.М.Вишня

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Vlada.online - розробка офіційних сайтів органів державної влади і органів місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *